Polityka Plików Cookies

Polityka prywatności

 

Pf-electronic.pl nie udostępnia osobom trzecim informacji pochodzących z formularzy kontaktowych umieszczonych w serwisie, poczty e-mail przesyłanej bezpośrednio chyba że stosowny organ administracji publicznej lub sąd wystąpi o ich udostępnienie. [USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.(Dz. U. z dnia 29 października 1997 r.)]

 

Wszelkie dane osobowe lub instytucji pochodzące z formularzy kontaktowych na stronie pf-electronic.pl lub poczty e-mail przesyłanej bezpośrednio nie są przedmiotem obrotu handlowego.

Niektóre elementy serwisu mogą wykorzystywać cookies (małe pliki wysyłane do komputera użytkownika identyfikując go do wykonania określonej operacji).

 

Nie odpowiadamy za politykę prywatności serwisów, do których prowadzą linki ze strony www.pf-electronic.pl

 

Zbieramy i analizujemy dane wynikające z logów systemowych.

 

Cookie wykorzystywane w serwisie to:

Nazwa Cookie

Rodzaj

Cel zapisania

cookieOK

Stałe

Przechowuje informacje czy użytkownik zamknął komunikat informujący o wykorzystywaniu cookies. Przechowywane przez 365 dni.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.  Link do PPC