Dina ElektronikModuły Centralne

 
 
 

Moduły Centralne SafeLine


Moduł Centralny DNSL-ZM

 • wejście zasilania 24V do zasilania istniejących modułów
 • interfejs V24 lub USB do transmisji danych pomiędzy komputerem, a Safeline oraz służący do diagnostyki
 • 6 bezpiecznych wejść cyfrowych dla następujących funkcji:
  • zatrzymanie awaryjne
  • zatwierdzenie
  • przełącznik trybu pracy
  • oraz innych funkcji bezpieczeństwa, jak również funkcji nie związanych z zabezpieczeniami
 • 4 redundantne wyjścia przełączające (positive) dla funkcji bezpieczeństwa
 • 2 wyjścia przełączające (positive) dowolnie konfigurowalne dla następujących funkcji:
  • jedno wyjście bezpieczne
  • 2 pojedyncze wyjścia przełączające
  • 2 wyjścia taktujące
 • 1 wyjście przełączające (positive) dla następujących funkcji:
  • wyjście informujące o gotowości systemu
  • wyjście przełączające
  • wejście częstotliwościowe do monitorowania ruchu

dnsl-zm
 


dnsl-zmr

Moduł Centralny DNSL-ZMR

 • 2 wejścia zasilania dla całego systemu
 • 16 bezpiecznych wejść cyfrowych dla następujących funkcji:
  • zatrzymanie awaryjne
  • osłona zabezpieczejąca
  • przełącznik trybu pracy
  • oraz innych funkcji bezpieczeństwa oraz funkcji nie związanych z bezpieczeństwem
 • wejścia mogą być używane do monotorowania dwóch ruchów: bezpiecznego postoju oraz bezpiecznej prędkości
 • 4 wyjścia redundantne przełączające (positive) dla funkcji bezpieczeństwa
 • 2 wyjścia przełączające (positive), dowolnie konfigurowalne dla następujących funkcji:
  • dwa pojedyncze wyjścia przełączania
  • dwa wyjścia zegarowe
 • 1 wyjście przełączające (positive) dla następujących funkcji:
  • wyjściowa informacja dla gotowości systemu
  • wyjście przełączające lub wejście częstotliwości monitorowania ruchu
 • interfejs V24 lub USB do transmisji danych oraz diagnostyki
 

Zwiększenie produkcji z DNSL-KM

Moduł centralny DNSL-ZMR może sterować bezpośrednio moduł przekaźnika typu DNSL-KM. DNSL-KM zapewnia 4 wyjścia przekaźnikowe bezpieczeństwa, każde składające się z dwóch styków bezpieczeństwa i jednego syganlizacji.

dnsl-km
 


dnsl-zmb

Moduł Centralny DNSL-ZMB

 • 2 wejścia zasilania dla całego systemu
 • 16 bezpiecznych wejść cyfrowych dla następujących funkcji:
  • zatrzymanie awaryjne
  • osłona zabezpieczejąca
  • przełącznik trybu pracy
  • oraz innych funkcji bezpieczeństwa oraz funkcji nie związanych z bezpieczeństwem
 • wejścia mogą być używane do monotorowania dwóch ruchów: bezpiecznego postoju oraz bezpiecznej prędkości
 • 2 wyjścia przełączające redundantne dla funkcji bezpieczeństwa
 • 2 wyjścia przekaźnikowe , dowolnie konfigurowane w sposób następujący:
  • 1 wyjście przekaźnikowe z dwoma bezpiecznymi kontaktami
  • dwa pojedyncze wyjścia przekaźnikowe , każde z jednym kontaktem
 • 1 przełączające wyjście dla następujących funkcji:
  • wyjściowa informacja dla gotowości systemu
  • wyjście przełączające lub wejście częstotliwości monitorowania ruchu
 • interfejs V24 lub USB do transmisji danych oraz diagnostyki
 

Moduł Centralny DNSL-ZMT

 • 2 wejścia zasilania dla całego systemu
 • 11 bezpiecznych wejść cyfrowych dla następujących funkcji:
  • zatrzymanie awaryjne
  • osłona zabezpieczejąca
  • przełącznik trybu pracy
  • oraz innych funkcji bezpieczeństwa oraz funkcji nie związanych z bezpieczeństwem
 • 5 wejść analogowych do bezpiecznego wyłączania maty bezpieczeństwa
 • wejścia mogą być używane do monotorowania dwóch ruchów: bezpiecznego postoju oraz bezpiecznej prędkości
 • 2 przełączające wyjścia (positive) redundantne dla funkcji bezpieczeństwa
 • 2 wyjścia przekaźnikowe , dowolnie konfigurowane w sposób następujący:
  • jedno wyjście przekaźnikowe z dwoma bezpiecznymi kontaktami
  • dwa pojedyncze wyjścia przekaźnikowe , każde z jednym kontaktem
 • 1 przełączające wyjście dla następujących funkcji:
  • wyjściowa informacja dla gotowości systemu
  • wyjście przełączające lub wejście częstotliwości monitorowania ruchu
 • interfejs V24 lub USB do transmisji danych oraz diagnostyki


dnsl-zmt
 

dnsl-zma

Moduł Centralny DNSL-ZMA

 • 2 wejścia zasilania dla całego systemu
 • 6 bezpiecznych wejść cyfrowych dla następujących funkcji:
  • zatrzymanie awaryjne
  • osłona zabezpieczejąca
  • przełącznik trybu pracy
  • oraz innych funkcji bezpieczeństwa oraz funkcji nie związanych z bezpieczeństwem
 • 1 wejście analogowe w celu umożliwienia monitorowania prędkości obwodowej np. ściernicy
 • 2 przełączające wyjścia (positive) redundantne dla funkcji bezpieczeństwa
 • 1 przełączające wyjście dla następujących funkcji:
  • wyjściowa informacja dla gotowości systemu
  • wyjście przełączające lub wejście częstotliwości monitorowania ruchu
 • interfejs V24 lub USB do transmisji danych oraz diagnostyki
 

Moduł Centralny DNSL-ZMK

 • 2 wejścia zasilania dla całego systemu
 • 6 bezpiecznych wejść cyfrowych dla następujących funkcji:
  • zatrzymanie awaryjne
  • osłona zabezpieczejąca
  • przełącznik trybu pracy
  • oraz innych funkcji bezpieczeństwa oraz funkcji nie związanych z bezpieczeństwem
 • 2 przełączające wyjścia redundantne dla funkcji bezpieczeństwa
 • 2 wyjścia przekaźnikowe , dowolnie konfigurowane w sposób następujący:
  • jedno wyjście przekaźnikowe z dwoma bezpiecznymi kontaktami
  • dwa pojedyncze wyjścia przekaźnikowe , każde z jednym kontaktem
 • 1 przełączające wyjście dla następujących funkcji:
  • wyjściowa informacja dla gotowości systemu
  • wyjście przełączające lub wejście częstotliwości monitorowania ruchu
 • interfejs V24 lub USB do transmisji danych oraz diagnostyki
dnsl-zmk
 


dnsl-moduly-centralne

Moduły Centralne

Moduły centralne z oddzielnym interfejsem wtykowym służącym do trasferu danych. Transmisja danych interfejsu może odbywać się również za pomocą FieldBus.

Może on być wykorzystany do następujących modułów centralnych:

 • DNSL-ZMB
 • DNSL-ZMR
 • DNSL-ZMT

Dostępne są różne Fielbusy, takie jak:

 • ETHER CAT
 • CAN OPEN
 • PROFIBUS DP
 • inne na zapytanie
 

Nie znalazłeś produktu, którego szukasz ? Potrzebujesz więcej informacji ? Skontaktuj się z nami.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności.  Link do Polityki prywatności